‘Ingrijpen bij bedrijven verhoogt de welvaart’

Private equity verhoogt de welvaart, zei president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank gisteren. Zes vragen over risico’s, uitverkoop en extra welvaart.

President Nout Wellink van De Nederlandsche Bank. Foto Reuters Dutch Central Bank Governor Nout Wellink speaks during the International Monetary Fund (IMF) - World Bank annual meetings plenary session in Singapore September 19, 2006. Wellink said on Tuesday the risk of a disorderly unwinding of global imbalances could not be ruled out. "There is still a risk of a disorderly unwinding of global imbalances," he told a meeting of the IMF. REUTERS/Tim Chong (SINGAPORE) REUTERS

President Nout Wellink van De Nederlandsche Bank vindt investeringsmaatschappijen (private equity) en zwerfkapitalisten (hedgefondsen) „in veel opzichten een verrijking” van het financiële stelsel, zei hij gisteren in een toespraak.

Is dit na vastgoedspeculanten, aandelenlease en internetaandelen de volgende hype waarin beleggers zich gaan verslikken?

„Private equity heeft trekjes die in de richting werken van overreageren. Dat komt door het klimaat van lage rente en de enorme mobiliseerbaarheid van geld. Iedereen zoekt hoge rendementen. De lage rente is een tijdelijk element. Maar een structureel element, en dan beperk ik me even tot private equity, is dat bij nogal wat bedrijven de strategie niet helder is, dat de resultaten niet aan de maat zijn. Men breekt in en forceert een andere aanpak. Dat werkt welvaartsverhogend. Ik begrijp wel dat men daardoor soms geraakt is in zijn nationale trots, maar private equity werkt welvaartsverhogend. Bedrijven worden geforceerd efficiënter te werken. Voor beleggers is er een breder scala beleggingsproducten. De discussie wordt nogal emotioneel gevoerd. Maar er zitten ook nadelen aan. Private equity en hedgefondsen zijn vrij ondoorzichtig. Je moet goed weten wat je doet voordat je instapt. Er zijn kansen op marktmisbruik, op misbruik van voorinformatie, op witwaspraktijken.”

Lopen banken geen grote risico’s door private equity te financieren?

„Niet alleen banken zitten erin, pensioenfondsen hebben zo’n 3 procent van hun beleggingen in deze ondoorzichtige fondsen zitten, banken minder dan 1 procent van hun balanstotaal. Maar dat betekent niet dat de banken in individuele gevallen geen grote risico’s kunnen lopen. Onderzoek dat de Britse toezichthouder vorige week publiceerde, geeft aan dat banken 80 procent van hun kredietrisico’s doorplaatsen. Het totaalbedrag valt mee, maar er zijn periodes dat je als bank hoog geëxposeerd bent. We zien ook dat het percentage geleend geld in de transacties toeneemt, en dat aflossing van leningen steeds meer in de tijd naar achteren wordt geschoven. Dat geeft ook extra risico’s.”

Waar komen die risico’s terecht?

„Dat is niet zo duidelijk. Het lijkt er bij private equity op dat het bij buitenlandse professionele beleggers terechtkomt. De kans op betere spreiding van risico’s is groot, maar waar het uiteindelijk neerslaat?”

Het rapport van de Britse toezichthouder telt 80 pagina’s, uw speech 8. Is dat het verschil tussen Londen als financieel centrum en Amsterdam?

„Nee, als mijn Britse collega die 80 pagina’s zou voorlezen, zou iedereen in slaap vallen. Maar neem van mij aan dat de achterliggende rapporten van mijn speech de 80 pagina’s zeker overschrijden.”

U noemde de uitverkoop van bedrijven die samenvalt met de opmars van private equity in uw toespraak niet. U maakt zich geen zorgen?

„Ik zie wel dat dit een punt is dat bespeeld wordt in de publieke opinievorming, maar dit speelt al jaren. Ik denk dat dit aan het kenteren is, we zitten al jaren in een enorme globalisering. Je moet kijken of die ten gunste van de economie komt. Het Centraal Planbureau heeft dat onlangs gedaan met de gevolgen van de opkomst van China, die de consument lagere prijzen oplevert, zodat koopkracht vrijkomt die gebruikt kan worden voor nieuwe producten en diensten.”

U zei dat private-equityfinanciers adequate informatie moeten geven aan hun beleggers. Moeten pensioenfondsen hun aangesloten werknemers ook beter informeren?

„Ze moeten helderheid geven over hun beleid, over wat ze doen en hoe dat past in hun beleggingsbeleid. Maar of ze in detail moeten treden over elke belegging, nee.”

Lees de toespraak van Wellink op www.dnb.nl