Gezamenlijk examen hbo en universiteit

Den Haag. Hogescholen en universiteiten moeten samen per studie een eindexamen ontwikkelen dat voor elke student hetzelfde is. Dat adviseert de Onderwijsraad aan staatssecretaris Bruins (Onderwijs, VVD). Vorige week bepleitte onderwijsminister Van der Hoeven al centrale examens in het middelbaar beroepsonderwijs. Door de centrale examens per studie moet er ”een duidelijke samenhang tussen de verschillende examenonderdelen binnen een opleiding” ontstaan en moet iedere student per studie dezelfde basiskennis hebben voor het bachelor- of masterdiploma.

www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas of 42653 naar 7585