Bijdrage Nederland aan `battlegroups`

BRUSSEL, 14 nov. De Europese Unie krijgt vanaf 1 januari de beschikking over snel inzetbare militaire eenheden (battlegroups). Nederland, Duitsland en Finland zullen de eerste troepen leveren. Pagina 5