Belastingaftrek ziektekosten is waard om te bekijken

Minister Gerrit Zalm van Financiën wond zich recent in de pers op over het ruime gebruik van aftrek van ziektekosten van de inkomstenbelasting. Volgens hem is de regeling voor buitengewone lastenaftrek te makkelijk en wordt er door teveel mensen misbruik van gemaakt.

Opmerkelijk, want het berekenen van de mogelijkheid tot lastenaftrek is geen sinecure. Voor wie hoge ziektekosten heeft, is het de tijdsinvestering waard om te berekenen of er recht bestaat op aftrek. Voor 2006 is er de mogelijkheid een belastingteruggaaf krijgen als de kosten voor ziekte overlijden en bevalling boven een bepaalde drempel uitkomen. Na 2007 wordt een hervorming van het systeem verwacht.

Aftrekbaar. Verschillende kosten zijn aftrekbaar. Allereerst de ziektekosten die niet door de verzekeraar worden vergoed. Dit geldt ook voor de premie voor de aanvullende verzekering en de inkomensafhankelijke bijdrage (6,25 procent). Laatstgenoemde is ook aftrekbaar als de werkgever die betaalt. Voor zelfstandigen geldt dat ze de 4,4 procent zorgbijdrage kunnen aftrekken.

Onder andere ouderen kunnen een extra bedrag aftrekken: dit jaar 795 euro. Het geldt voor mensen die ouder zijn dan 65 jaar, gehandicapt of arbeidsongeschikt. Ten slotte is per persoon een bedrag van 23 euro aftrekbaar voor het vullen van de huisapotheek.

Drempels. Er is alleen sprake van aftrek als de kosten een bepaalde drempel overschrijden. Deze is persoonlijk en wordt berekend door 11,5 procent van het verzamelinkomen (van u en uw fiscaal partner) te nemen, en hiervan de standaardpremie van 1015 euro per persoon van de ziektekostenverzekering af te trekken. Bij de uitkomst moet de ontvangen zorgtoeslag worden opgeteld.

Voor het berekenen van de drempel is het uitgangspunt het zogenoemde verzamelinkomen, dit zijn de inkomsten uit alle drie de boxen tezamen, vóór aftrek van persoonsgebonden kosten. Is er sprake van een fiscaal partner, dan worden de inkomsten samen genomen en geldt eveneens een drempelbedrag van 11,5 procent. Voor het drempelbedrag geldt een minimum van 780 euro per persoon en 1.560 euro voor fiscale partners.

Van het drempelbedrag mag de premie van de ziektekostenverzekering worden afgetrokken. Voor dit jaar is dit 1.015 euro per persoon; het is dus niet van belang wat er werkelijk is betaald voor de basispremie. Voor het bepalen van de zorgtoeslag mag niet worden uitgegaan van toeslag die wordt ontvangen van de fiscus. De rekenmodule op www.toeslagen.nl biedt inzicht. De zorgtoeslag moet ten slotte worden opgeteld bij het drempelbedrag. De uitkomst vormt het drempelbedrag, ziektekosten moeten boven dit bedrag uitkomen om aftrekbaar te zijn.

Plannen. Voor velen zal de drempel te hoog zijn om aftrek te kunnen krijgen, maar is er sprake van een grote uitgave (een ingreep die niet door de ziektekostenverzekering wordt vergoed) dan kan het voordeel opleveren om deze zo te plannen dat de ziektekosten in een jaar boven de drempel uitkomen. Wie (tijdelijk) weinig inkomen heeft, kan mogelijk zijn voordeel doen met de verzilveringregeling ofwel TBU (tegemoetkoming buitengewone uitgaven), een regeling die ondanks een beperkt inkomen toch aftrek mogelijk maakt.

Cleo Scheerboom

Meer op www.belastingdienst.nl of 42819 naar 7585 en www.vws.nl of 56945 naar 7585

    • Cleo Scheerboom