Zalm: meevaller van zeker 1,7 miljard euro

De overheid boekt dit jaar een meevaller van ten minste 1,7 miljard euro waardoor het begrotingsoverschot oploopt naar 0,4 procent van het bruto binnenlandse product (bbp). Dat blijkt uit de najaarsnota die het ministerie van Financiën heeft opgesteld.

Vooruitlopend op de behandeling van de najaarsnota komende vrijdag in de ministerraad heeft minister van Financiën Zalm (VVD) afgelopen zaterdag een interview met De Telegraaf aangegrepen om de meevaller alvast bekend te maken. Zalm in De Telegraaf: „Het blijkt nog beter te gaan dan verwacht.” Het extra geld komt van hogere belastingafdrachten uit het bedrijfsleven.

In de Miljoenennota die Zalm op Prinsjesdag presenteerde, ging het kabinet dit jaar uit van een overschot van 0,1 procent van het bruto binnenlands product. Volgend jaar zou het overschot uitkomen op 0,2 procent. Nu zegt Zalm dat het overschot dit jaar in de buurt van 1 procent uitkomt. Ook voor volgend jaar sluit hij een overschot van 1 procent niet uit.

De minister vindt het niet verstandig nu extra uitgaven te doen. Wel wil hij van de meevaller 140 miljoen euro gebruiken voor onderhoud aan monumentenzorg. Dit heeft politieke betekenis: met de toezegging voor de monumenten komt Zalm tegemoet aan een wens van de ChristenUnie, een mogelijke coalitiepartner in een volgend kabinet.

Tweede-Kamerlid Crone (PvdA) pleitte dit weekeind voor de besteding van de meevaller aan extra uitgaven voor de verpleeghuizen, „om te voorkomen dat die moderne monumenten worden”.