Vijf shi’itische ministers uit kabinet van Libanon

Vijf pro-Syrische shi’itische ministers zijn zaterdag uit het Libanese kabinet gestapt. In een meerpartijenoverleg hadden de ministers van de shi’itische beweging Hezbollah en haar bondgenoot Amal kabinetszetels geëist die ze feitelijk een vetorecht zou hebben gegeven. Maar een meerderheid in het parlement weigerde dit.

Hezbollah, dat de overwinning heeft opgeëist in de oorlog met Israël, wil een verandering in de regering, die wordt gedomineerd door anti-Syrische partijen. De beweging eist dat haar medestanders een derde van de kabinetszetels in handen krijgen, zodat ze voorstellen kunnen blokkeren. Een van de opgestapte ministers verklaarde dat het huidige kabinet niet de recente veranderingen in het politieke landschap van Libanon weerspiegelt.

De ministers die zijn opgestapt hadden de portefeuilles Buitenlandse Zaken, Landbouw, Gezondheid, Energie en Werkgelegenheid. Constitutioneel gezien moeten acht ministers opstappen voordat het 24 leden tellende kabinet valt. De regering van Faoud Siniora kan blijven functioneren omdat het een meerderheid in het 128 zetels tellende parlement heeft. Het politieke systeem van Libanon is gebaseerd op consensus tussen de verschillende gemeenschappen – sunnieten, shi’ieten, druzen, en christenen. De shi’ieten vormen de grootste gemeenschap.

Het ontslag van de shi’itische ministers kwam twee dagen voordat de regering gesprekken zou voeren over de oprichting van een tribunaal dat de moordenaars van de Libanese oud-premier Rafik Hariri moet gaan berechten. Sommige anti-Syrische politici suggereren dat het meerpartijenoverleg zou zijn stukgelopen omdat Hezbollah bezwaar heeft tegen het tribunaal.

Hezbollah ontkent dat. „Het tribunaal wordt erbij gehaald zodat de parlementaire meerderheid geen verantwoordelijkheid hoeft te dragen voor het mislukken van de gesprekken”, aldus Sjeik Naim Kassem, een leider van Hezbollah.

Kassem kondigde gisteren vreedzame straatprotesten aan om de eisen van Hezbollah kracht bij te zetten. Anti-Syrische leiders hebben gezegd tegen demonstraties te zullen houden als Hezbollah de straat op gaat. (AP, BBC, Reuters)