Splitsingswet energiesector loopt gevaar

De wet die de splitsing van de energiebedrijven regelt, loopt gevaar. Afgelopen vrijdag heeft het kabinet overwogen het wetsontwerp terug te trekken voor behandeling in de Eerste Kamer.

Vanavond en morgen debatteert de Eerste Kamer met minister Wijn van Economische Zaken (CDA) over de herziening van de Elektriciteitswet. Zijn voorganger Brinkhorst heeft de wet met een grote meerderheid door de Tweede Kamer geloodst. Maar de senaat is van meet af aan sceptisch over de ‘splitsingswet’.

Kern van de wet is de verplichting tot splitsing van de energiebedrijven in een commercieel deel dat energie produceert en levert, en een netwerkbedrijf dat in publieke handen moet blijven. Het management van de energiebedrijven en een deel van de aandeelhouders, de lagere overheden, zijn fel gekant tegen de splitsing.

Het CDA vervult een sleutelrol. De christen-democraten laten zich het meest beïnvloeden door de afwijzende standpunten van de provinciale aandeelhouders van de energiebedrijven.

Eerste Kamerlid Huub Doek (CDA) voert verzet tegen de splitsingwet. Doek is voormalig bestuurder van de provinciale staten van Gelderland, aandeelhouder van Nuon. De provincie Gelderland is, in lijn met het management van Nuon, fel gekant tegen de splitsing. Bij de behandeling van de wet in de Tweede Kamer gaf Doek vanaf de publieke tribune al luidruchtig uiting aan zijn bezwaren tegen de wet. Hij weigerde vandaag commentaar te geven op zijn standpunt.

De PvdA-fractie van de senaat is verdeeld over de splitsingswet. Vermoedelijk zal PvdA-senator Doesburg, directeur van Nuon Duitsland, de wet niet steunen. Alleen de VVD-fractie is bij monde van senator Niek Ketting een warm voorstander van splitsing.

Wijn heeft in zijn antwoord aan de Eerste Kamer de splitsingswet ondubbelzinnig verdedigd. Maar het is niet duidelijk of hij erin zal slagen het verzet van de CDA-fractie te breken.

Vlak voor de parlementsverkiezingen zou het CDA geen conflict met de provinciale en lokale bestuurders willen over een omstreden wet. Mogelijk leidt het tweedaagse senaatsdebat daarom tot uitstel tot na de verkiezingen.