Moet lerares mannen een hand geven?

Het Vader Rijn College in Utrecht mag niet van een islamitische docente eisen dat ze mannen de hand schudt. Dat bepaalde de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) vorige week. Minister Verdonk noemde dit „te gek voor woorden” en zei „grote moeite” te hebben met andere uitspraken van de commissie. Ze vindt dat de commissie moet worden opgeheven. nrc.next vroeg lezers via nrc.nl/discussie wat zij hiervan vinden.

Wetten en regels

De zaak ging om het feit of de weigering van een lerares mannen de hand te schudden een reden tot ontslag is. Het antwoord is simpel: nee. De redenen voor ontslag liggen expliciet vastgelegd in het Burgerlijk wetboek, deel Zaken en Overeenkomsten. Daar staat handschudden niet tussen.

De Commissie Gelijke Behandeling heeft gewoon de wetten en regels gehandhaafd. En dat is toch wat mevrouw Verdonk altijd wil: „handhaven van wetten en regels.”

Nu handhaaft de CGB en is het weer niet goed. Zwakke houding, zwak beleid en zwakke rug.

Hans Groen

Geen knieval

Het is te gek voor woorden, dat een minderheid de kans krijgt zich op allerlei manieren te onttrekken aan de heersende cultuur in dit land. Zeker als het publieke functies betreft, is dat uit den boze en mag het niet worden getolereerd. Integratie betekent zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur – zeker in het openbare leven – en niet elkaar tegemoet komen in het midden. Er is in dit land sprake van een zeer grote autochtone meerderheid met een eeuwenlange gezamenlijke geschiedenis en daaruit voortkomende cultuur. Het moet maar eens afgelopen zijn met die knieval van de Nederlander.

Géza Hegedus

Vaker over de grens

Rita Verdonk zou wat vaker de Nederlandse grens over moeten stappen. Dan zou ze er bijvoorbeeld achterkomen dat het in een land als India met meer dan één miljard zielen ook niet gebruikelijk is dat vrouwen de hand van een man schudden. Het is te intiem. Hindoestanen gebruiken veelal het Namasté-gebaar: je eigen handpalmen tegen elkaar met de vingertoppen omhoog, gepaard gaan met een korte knik. Dit toont respect, dank en vrede. Nog veel mooier dan handen schudden.

Peter de Ruiter

Lees de reacties of neem deel op nrc.nl/discussie