Kabinet boekt meevaller van 1,7 miljard

De overheid boekt dit jaar een meevaller van ten minste 1,7 miljard euro waardoor het begrotingsoverschot oploopt naar 0,4 procent van het bruto binnenlandse product (bbp).

Dit blijkt uit de najaarsnota die het ministerie van Financiën heeft opgesteld.

Vooruitlopend op de behandeling van de najaarsnota komende vrijdag in de ministerraad, heeft minister Zalm (Financiën, VVD) afgelopen zaterdag een interview met De Telegraaf aangegrepen om de meevaller bekend te maken. „Het blijkt nog beter te gaan dan verwacht”, zei Zalm in de krant.

In de Miljoenennota die Zalm op Prinsjesdag presenteerde, ging het kabinet uit van een overschot dit jaar van 0,1 procent van het bbp en volgend jaar van 0,2 procent. Nu zegt Zalm dat het overschot dit jaar kan uitkomen in de buurt van 1 procent. Voor volgend jaar sluit hij een overschot van 1 procent niet uit.

CDA en VVD kunnen de meevaller goed gebruiken in de verkiezingscampagne. Zij kunnen hierdoor laten zien dat het economisch echt beter gaat dan de afgelopen jaren. De meevaller wordt veroorzaakt door hogere belastingafdrachten uit het bedrijfsleven. De winsten lopen daar als gevolg van de aantrekkende economie weer op, hetgeen zich vertaalt in hogere vennootschapsbelasting voor de schatkist.

Van de meevaller zal 140 miljoen euro gebruikt worden voor onderhoud aan monumentenzorg. Dit heeft politieke betekenis: met de toezegging voor de monumenten komt Zalm tegemoet aan een wens van de ChristenUnie, een mogelijke coalitiepartner in een volgend kabinet. Door een bijstelling van de groeicijfers van de afgelopen drie jaar moet Zalm echter ook 200 miljoen euro extra afdragen aan de Europese Unie.

Kamerlid Crone (PvdA) pleitte dit weekeinde voor de besteding van de meevaller aan extra uitgaven voor verpleeghuizen. Crone: „Wees er maar trots op. De meevaller is verkregen door niets te doen aan armoedebestrijding en te bezuinigen op huursubsidie en zorg.” GroenLinks wil de meevaller gebruiken voor energiebesparing en productie van duurzame energie. Zalm wil daar niet aan.