De Post-feministische golf

Gisteren tijdens de Antwerpse boekenbeurs werd Dirk Verhofstadt’s boek De Derde Feministische Golf gelanceerd. Daarin portretteert hij zes islamcritica, onder wie ondergetekende, als zijnde de voorhoede der bevrijding van de seksueel en maatschappelijk onderdrukte moslima.

Wat nu, moet die derde golf in godsnaam brengen?

Waar de eerste en tweede golf geloofden in de sociale, politieke en economische gelijkheid van de seksen, is de derde post-feministisch. Hij richt zich niet primair op maatschappelijke gelijkheid, maar op de zelfontplooiing van vrouwen voor wie de kansen voor het grijpen liggen en die met volle vrouwelijkheid hun emancipatiestrijd durven te voeren.

Ik moet aan Eva denken. Ze proefde van de verboden vrucht. Ze pronkte met tact, sensualiteit en verleidelijkheid. En die goede Adam raakte verstrikt in haar mysterie. Hoe durfde Eva het heerlijk simpele leven in het Paradijs nodeloos complex te maken? Hij keek dan ook blij toe hoe haar ingenieuze levensdrift veroordeeld werd als daad van ongehoorzaamheid. Eva kon deze straf nauwelijks deren. Ze kreeg wat ze wilde: een prominente plek in het aardse paradijs.

Eva kon nooit Adam worden. En zo is het. Volledige gelijkheid is een mythe. En juist dat beseft de slimme moslima uit de derde emancipatiegolf maar al te goed. Ze kijkt niet naar abstracte rechtvaardigheidsvraagstukken. Ze verliest zich niet in moreel gezeur.

De slimme moslima maakt zich langzaam los van elk collectief dat haar drang naar kennis en vrijheid belemmert. En daarin is ze solidair met mensen tot ver buiten haar religieuze achtergrond. Ze is zelfbewust en individualistisch. Ze werkt zelf aan het verwerven van gezag en macht. Moslimmannen zijn er om verward en verleid te worden. Hoofddoeken zijn niet meer dan kiezels op het pad naar maatschappelijke invloed. De slimme moslima koestert de drang om te domineren en pakt haar kansen. Aan u dan moslima’s: gebruik jullie gereedschap! En vergeet het zijne niet.

Naema Tahir

Dit is de eerste column van Naema Tahir (36), jurist en auteur van ‘Een moslima ontsluiert’.

    • Naema Tahir