De Kinkerstraat wil geen snelweghotel

Op de plek van huizenblok Vinkzicht wil het stadsdeel Oud-West een hotel bouwen.

De politie klaagt dat daar nu veel dingen gebeuren die het daglicht niet verdragen.

In de Kinkerstraat in Amsterdam moet een groot hotel komen Foto Maurice Boyer Panden aan de Kinkerstraat/hoek Da Costakade waar een hotel zou moeten komen Foto NRC H'Blad Maurice Boyer 061110 straatbeeld Boyer, Maurice

De Amsterdamse Kinkerstraat kan een opknapbeurt goed gebruiken, daarover zijn buurtbewoners en stadsdeelbestuurders het wel eens. Veel winkels staan leeg, veel woningen zijn er slecht aan toe.

Met name Vinkzicht, een naar het voormalige café De Vink genoemd negentiende-eeuws huizenblok op de hoek met de Da Costakade, verkeert in een dermate deplorabele staat dat het stadsdeel twaalf jaar geleden al de toenmalige eigenaar aanschreef om op te treden. Er volgden plannen voor sloop en nieuwbouw die nooit zijn uitgevoerd.

„We zijn al heel lang met deze plek bezig, want die heeft nou niet bepaald een florissante uitstraling”, zegt Hans Weevers, voorzitter van het stadsdeel Oud-West. „Het is een komen en gaan van tijdelijke bewoners. De politie klaagt dat er veel dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen.”

Nu ligt er een plan om de huizen te slopen en een hotel te bouwen, honderdvijftig kamers groot en volumineuzer dan de huidige veertig woningen. Een Ibis-hotel. Dat willen veel buurtbewoners niet. Een actiecomité heeft onlangs 888 handtekeningen opgehaald en deze aan het stadsdeel overhandigd.

Samen met de actievoerders leggen we het hoofd in de nek om de fraai inspringende en rijk geornamenteerde gevels te aanschouwen. We letten maar even niet op de afbladderende verf en de scheefhangende geisers die vanaf de straat goed zichtbaar zijn.

Buurtbewoner Aimée Warmerdam: „We zijn niet overal tegen. Een klein hotel was wat ons betreft bespreekbaar geweest. Maar niet al die prachtige negentiende-eeuwse geveltjes slopen om er zo’n kolos neer te zetten. In mijn zienswijze op het bouwplan heb ik cynisch gesteld dat de hotelgasten straks de bordjes naar het centrum van de stad zullen volgen om daar te zien hoe het er hier vroeger uit zag.” De jonge architect Frederik Vermeesch had aanvankelijk niet zo veel bezwaren tegen het plan voor de bouw van een hotel. Totdat hij de tekeningen zag. Die duiden wat hem betreft op „vlakke, banale snelwegarchitectuur” van een weinig aansprekende hotelketen.

Vermeesch: „Wat mij nog het meest tegen de borst stuit, is hoe het stadsdeel omgaat met z’n negentiende-eeuwse patrimonium. Coherent gebouwde buurten als deze moet je koesteren. Er is de afgelopen decennia al zo veel negentiende-eeuwse architectuur gesloopt, dat nu het kritische punt is bereikt waarop de buurt zijn identiteit verliest.”

De actievoerders worden gesteund door de Vrienden van de Binnenstad, die zich voor dit geval buiten het centrum hebben begeven. De vereniging is van oordeel „dat door de voorgenomen bouw architectonische, stedenbouwkundige en monumentale waarden verloren gaan”, aldus een brief aan stadsdeel Oud-West. „Wij pleiten daarom voor handhaving van de zeer karakteristieke panden op deze plek, uiteraard na een grondige renovatie daarvan.”

Het stadsdeel Oud-West beziet de kwestie anders. Stadsdeelvoorzitter Hans Weevers wijst erop dat Amsterdam kampt met een tekort aan hotelkamers, en dat de deelraad vorig jaar heeft bepaald dat langs de economische assen van de buurt zoals de Kinkerstraat plaats mag worden ingeruimd voor hotels. Weevers erkent dat hotels over het algemeen een „geringe bijdrage” leveren aan de sociale cohesie. „Maar ik stel als voorwaarde dat het hotel een goede relatie onderhoudt met de buurt, door het organiseren van een buurtborrel of iets dergelijks.”

En zo beroerd is het ontwerp nou ook weer niet. „De tekeningen zien er goed uit”, aldus Weevers. De PvdA-bestuurder wordt gesteund door een advies van stedenbouwkundige Hans Ebberink, die schrijft dat het bouwplan „prima” voldoet aan de welstandseisen. Maar, aldus een pamflet van het actiecomité Behoud Vinkzicht: „Dit Ibishotel is geen aanwinst voor ons stadsdeel. Gebouwen met een dergelijke architectuur horen langs de snelweg en niet in de stad.”

Lees de brief van de Vrienden van de Binnenstad over het bouwplan Vinkzicht: www.amsterdamsebinnenstad.nl/archief/docs/06076.pdf of 25600 naar 7585