Centraal examen voor wo en hbo

Den Haag, 13 nov. Hogescholen en universiteiten moeten gezamenlijk per studie een eindexamen ontwikkelen dat voor elke student hetzelfde is. Dat adviseert de Onderwijsraad aan staatssecretaris Bruins (Onderwijs, VVD). Door de gezamenlijke examens per studie moet er ”een duidelijke samenhang tussen de verschillende examenonderdelen binnen een opleiding” ontstaan en moet iedere student van een bepaalde studie in Nederland dezelfde basiskennis bezitten bij het behalen van het bachelor- of masterdiploma.