Ziekenhuizen moeten aan schadeclaims meebetalen

Ziekenhuizen moeten vanaf volgend jaar gaan meebetalen aan schadeclaims van patiënten. Dit meldt directeur J. Stappers van schadeverzekeraar MediRisk vandaag in deze krant.

Nu vergoedt de verzekeraar nog alle schadeclaims. Wanneer een ziekenhuis straks niet kan aantonen dat het er alles aan heeft gedaan om fouten te voorkomen, moet het vijfduizend euro per toegekende schadeclaim betalen.

Het ‘eigen risico’ geldt vanaf 1 januari eerst alleen voor de claims die zijn ontstaan op de spoedeisende hulp. Vanaf eind 2007 zal het ook gelden voor de claims die in de operatiekamers zijn ontstaan. Op die twee ziekenhuisafdelingen ontstaan de meeste claims.

Veruit de meeste ziekenhuizen zijn verzekerd bij MediRisk, een onderlinge waarborgmaatschappij van de ziekenhuizen. De raad van bestuur van de verzekeraar, waarin de ziekenhuizen zijn vertegenwoordigd, heeft met de regeling ingestemd. In geen enkel ander land bestaat een regeling waarbij ziekenhuizen voor een deel zelf financieel opdraaien voor claims.

De verzekeraar heeft criteria opgesteld waaraan de spoedeisende hulp moet voldoen. Zo moeten arts-assistenten structureel worden ingewerkt en bijgeschoold, moeten de protocollen worden nageleefd, de dossiers worden bijgehouden en moet er goede supervisie zijn. Wanneer een schadeclaim wordt toegekend, moet het ziekenhuis kunnen bewijzen dat aan al deze voorwaarden is voldaan. Zo niet, dan moet het meebetalen.

Vorig jaar diende bijna een kwart meer patiënten een schadeclaim in dan in het jaar daarvoor. In de loop van 2006 is het aantal ingediende schadeclaims ongeveer gelijk aan dat van 2005.

Op de spoedeisende hulp vloeit bijna 80 procent van de schadeclaims voort uit onjuiste diagnoses en verkeerd behandelde breuken en peesletsels. Dit leidde tussen 1995 en 2003 tot een schadelast van 2,3 miljoen euro. Een van de oorzaken van de vele claims is dat spoedeisende hulp vaak door onervaren artsen wordt bemand.

schadeclaims:pagina 3