www.nrc.nl

Blokker. En niet alleen de lezers van NRC hebben een mening over de kwestie van de weigering van de islamitische lerares om mannen de hand te schudden. Ook Jan Blokker mengt zich in het debat in zijn column Om hoeveel handen gaat het helemaal? Volgens Blokker is handen geven in Nederland helemaal niet zo belangrijk. Je kunt daar gemakkelijk onderuit komen door even ‘hoi’ of ‘doei’ te roepen. Blokker doet moslims die er moeite mee hebben iemand de hand te schudden een paar tips aan de hand: maak een Japanse buiging of een Pruisische hoofdknik. Over de rol van IJzeren Rita heeft Blokker weinig goede woorden over. „Wat zou er gebeurd zijn als ze hier als moslima was binnengekomen? Reken maar dat ze dan meteen lijsttrekker van de Hofstadgroep was geworden.” Laat Rita dit over haar kant gaan? www.nrc.nl/blokker Jan BLOKKER,auteur. foto VINCENT MENTZEL/NRCH ==F/C==.Amsterdam Mentzel, Vincent

Discussie. De uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) dat het Vader Rijn College in Utrecht niet van een lerares mag eisen dat zij mannen de hand schudt, heeft tot veel discussie geleid. De reactie van minister Rita Verdonk (VVD), die het niet eens is met de uitspraak en de CGB wil opheffen, droeg alleen maar bij aan het debat over de uitspraak. Ook politici hebben er allemaal een mening over, al bestaat er over het algemeen overeenstemming: de uitspraak kan bij weinig partijen op instemming rekenen. Op het discussieweblog van NRC ontstaat op dit moment een actieve uitwisseling van meningen tussen lezers. Vandaag wordt daar op onze pagina Opinie ook aandacht aan besteed. Volg het verloop van het debat op

www.nrc.nl/discussie

Blokker. En niet alleen de lezers van NRC hebben een mening over de kwestie van de weigering van de islamitische lerares om mannen de hand te schudden. Ook Jan Blokker mengt zich in het debat in zijn column Om hoeveel handen gaat het helemaal? Volgens Blokker is handen geven in Nederland helemaal niet zo belangrijk. Je kunt daar gemakkelijk onderuit komen door even ‘hoi’ of ‘doei’ te roepen. Blokker doet moslims die er moeite mee hebben iemand de hand te schudden een paar tips aan de hand: maak een Japanse buiging of een Pruisische hoofdknik. Over de rol van IJzeren Rita heeft Blokker weinig goede woorden over. „Wat zou er gebeurd zijn als ze hier als moslima was binnengekomen? Reken maar dat ze dan meteen lijsttrekker van de Hofstadgroep was geworden.” Laat Rita dit over haar kant gaan?

www.nrc.nl/blokker