‘Wij kunnen volledig tegen de markt ingaan’

Olaf Penninga Foto Dirk-Jan Visser (Foto: Dirk-Jan Visser / Rotterdam: 08-11-2006): Olaf Penninga, fondsbelegger van het Flex-o-rent fonds van Robeco Visser, Dirk-Jan

Olaf Penninga (31) beheert een fonds dat met hulp van een model op een rendement mikt dat duidelijk boven de rente op de geldmarkt ligt. „We kunnen volledig tegen de markt ingaan. Dat doet niemand anders in Europa.”

In dertien maanden tijd hebben beleggers iets meer dan een miljard euro aan u toevertrouwd. Wat voor beleggers zijn dat?

„Het hele spectrum, van Nederlandse particulieren tot klanten van Zwitserse privébanken en buitenlandse beleggingsfondsen die zelf in een scala beleggingsfondsen beleggen. Het Flex-o-rente fonds belegt zijn vermogen op de geldmarkt, maar in tegenstelling tot de meeste andere geldmarkt- en obligatiefondsen hoef ik niet de obligatiemarkt te volgen. Ik kan er ook tegenin gaan. We gebruiken een model, dat inmiddels beproefd is en tien jaar oud, dat de trends voorspelt op het gebied van economische groei, rente en andere factoren die voor obligatiekoersen relevant zijn. Als het model zegt dat de rente omhooggaat, wat onder normale omstandigheden tot een koersdaling leidt van obligaties, kan ik een tegenovergestelde positie innemen en profiteren van de rentestijging. Dat is wat begin dit jaar is gebeurd.”

U heeft tot nu toe dit jaar 2,8 procent verdiend. Als sceptische Hollander zeg ik dan: waarom moet ik risico nemen als ik dat ook op spaargeld krijg?

„Bij mij heeft u iets meer gekregen, en het jaar is nog niet afgelopen. De banken gaven tot voor kort hoge rentes op spaarrekeningen, maar gaan niet meer zo hard omhoog. Wij mikken op een rendement van de geldmarktrente van de ECB, die is nu iets meer dan 3,5 procent. met daarbovenop 0,9 procentpunt dankzij ons beheer, en dat is na aftrek van de kosten van het fondsbeheer.”

Ik las in het jaarverslag dat het fonds vier soorten aandelen heeft. Waarom?

„Het fonds werkt in euro’s. We hebben aparte aandelen in dollars voor beleggers die in die valuta rekenen. Verder hebben we drie aandelenklassen in euro’s, waarvan één met dividend en één zonder. De banken in Nederland verkopen standaard de aandelen zonder dividenduitkering.”

Over het model. Stuurt u het model, of stuurt het model u?

„Het model stuurt ons. Dat hebben we beleggers beloofd. Ik heb jarenlang op de onderzoeksafdeling van Robeco aan het model gewerkt en ik weet hoe het werkt. Het verwerkt factoren die van invloed zijn op de obligatiemarkt, zoals economische groei, want die bepaalt de inflatie en die weer de rente. Verder de rente zelf plus technische factoren, zoals de trend in de rente. En een seizoenspatroon. De obligatiemarkt blijkt het tegen het eind van het jaar vaak beter te doen.”

Zoveel macht bij een voorspellingsmodel lijkt me even slikken.

„Ik heb me aan het model te houden. Sterker: op het moment dat je denkt dat je het zelf beter weet, neemt het model soms de beste posities in. Eind 2003 verwachtte iedereen dat de rentedaling op zijn eind was, maar het model niet. Dan blijk je de meest winstgevende posities te hebben, die geen mens durfde in te nemen.”

    • Menno Tamminga