Vergeet niet wat de kunstsector wel bereikt

In het artikel `De kunstsector heeft een probleem` wordt een nogal eenzijdig beeld gegeven van het kunst- en cultuurverkiezingsdebat, vorige week zondag in het Compagnietheater in Amsterdam (NRC Handelsblad, 30 oktober).

De kunstsector wordt gebrek aan eendracht en slagvaardigheid verweten en men gaat voorbij aan wat wél is bereikt: meer aandacht voor cultuureducatie, erfgoed en creatieve industrie; politieke steun van vier partijen voor besteding van 1 procent van de rijksbegroting aan kunst en cultuur. En meer steun van bedrijfsleven en bonden. Punt van zorg is dat het rijksbudget voor met name kunst in de afgelopen jaren wel is gedaald.