Twist over renteaftrek

De Vereniging Eigen Huis betwist de interpretatie die McKinsey geeft aan de resultaten van de webenquête 21minuten over de hypotheekrenteaftrek. McKinsey concludeerde dat 60 procent van de bevolking voor beperking of afschaffing van de aftrek is. Uit het onderzoek dat Eigen Huis zelf regel-matig laat uitvoeren blijkt dat 30 procent voor afschaffing of beperking is, en daarnaast nog eens 20 procent voor ‘wijziging op onderdelen’.

Het blijkt dat de verschillen grotendeels zijn te verklaren doordat McKinsey degenen die de vraag over de aftrek niet hebben beantwoord, of hebben beantwoord met ‘weet niet’, niet heeft meegeteld; Eigen Huis heeft dat in haar onderzoek wel gedaan. Het gaat om 22 procent van de respondenten bij 21minuten. Van degenen die de vraag wel hebben beantwoord, is 60 procent voor beperking of afschaffing van de renteaftrek. McKinsey liet vandaag weten daarom geen aanleiding te zien om terug te komen op zijn conclusies. Ter verduidelijking heeft McKinsey uitvoeriger informatie over de beantwoording van de vragen over de aftrek en de ontslagbescherming geplaatst op de website www.21minuten.nl.

Van respondenten van 21minuten die ‘weet niet/geen antwoord’ aangaven op de vraag wat er moet gebeuren met de aftrek is 78 procent inwonende of huurder zonder plannen tot koop, 16 procent is huiseigenaar, 6 procent is huurder met koopplannen. Van de 170.000 deelnemers aan de enquête was 53 procent huiseigenaar.

Eerdere artikelen over het 21minutenonderzoek zijn te lezen op nrc.nl/21minuten