Stof uit rode wijn voor muizen

Ik las het stuk `Met stof uit rode wijn eten muizen zich wel vol maar niet dood` (W&O 5 november). Aan het eind van hun `conclusions` in het Nature-stuk maken de onderzoekers de ietwat mistige opmerking, dat de doseringen die tijdens het onderzoek zijn gebruikt ook achievable in humans zouden zijn. Die opmerking was voor mij aanleiding om de contact-onderzoeker, David Sinclair, per e-mail te vragen wat hij precies met deze woorden heeft bedoeld. Immers, 1 fles goede rode wijn bevat slechts 1mg resveratrol en bij 22 mg per kilo lichaamsgewicht betekent dat zo`n 1000 tot 1500 flessen per dag. Zelfs voor een verstokte wijnliefhebber, toch iets aan de ruime kant. Wie geen wijn drinkt krijgt trouwens vrijwel geen resveratrol binnen. Sinclair antwoorde, nogal kortaf: `I didn`t mean food-borne. A large pill`.

Het ware zuiverder geweest wanneer de onderzoekers hadden aangegeven dat de extrapolatie van de gebruikte doseringen naar de mens leidt tot doseringen die uitkomen op zo`n 1500 tot 2000 maal de average daily dietary intake. Nu wordt dat punt zo`n beetje in het midden gelaten en wordt de suggestie gewekt dat de, overigens niet expliciet genoemde, naar de mens geëxtrapoleerde dosering nog iets met humane voeding te maken zou hebben. Ter vergelijking, zou je dit model hebben gebruikt bij een onderzoek naar de werking van vitamine C, dan zou zo`n `large pill` 2000 x 80 mg = 160 gram dienen te bevatten (80 mg is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid). Zelfs Linus Pauling kwam maar tot 18 gram per dag .. en die dosering wordt in wetenschappelijke kringen altijd wat lacherig afgedaan als de waan van een oude man. Honderdzestig gram vitamine C valt met de beste wil van de wereld niet te consumerenis zonder zeer ernstige maag-/darmklachten. Achievable in humans blijkt dus in feite niets méér te betekenen dan dat 1500 tot 2000 mg volgens de onderzoekers in `a large pill` zijn te proppen (met een beetje moeite zou dat wellicht technisch nog wel te doen zijn) en dat die pil dus, voor diegenen die fysiek in staat zijn hem door te slikken, de gewenste verlichting zal brengen. Kortom, de woorden achievable in humans suggereren een verband dat fysiologisch, voedingstechnisch en zelfs farmacologisch op geen enkele manier te leggen valt. Het maakt dit soort onderzoeken in feite waardeloos, tenzij je veel van muizen houdt .