Redactie weigert lappen tekst

Na een conflict over het al dan niet afdrukken van de complete behandelrichtlijnen voor huisartsen is deze week de hele redactie van het tijdschrift Huisarts en Wetenschap (H&W) opgestapt. H&W is het verenigingsblad van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De redactie publiceert wetenschappelijk nieuws, maar het blad bevat (op blauwe pagina’s – de kleur is ingevoerd na een eerder conflict) ook verenigingsnieuws, waar de redactie niet over gaat. Met het verzet tegen de integrale richtlijn lijkt het alsof de H&W-redactie iets tegen wetenschap heeft, maar zo ligt het niet, volgens huisarts en ex-hoofdredacteur dr. Joost Zaat uit Purmerend. Zaat: “Waarom zou je een twaalfduizend woorden tellende nieuwe versie van een richtlijn afdrukken als daarin nauwelijks iets veranderd is? Wij willen de richtlijn los uitgeven en in H&W een meer journalistiek artikel over het nieuws. Het aantal blauwe pagina’s samen met die over richtlijnen is ten opzichte van het wetenschappelijke deel helemaal scheefgegroeid.”

Het conflict gaat volgens Zaat in wezen om redactionele onafhankelijkheid. De Raad van Bestuur besloot dat de richtlijnen integraal gepubliceerd moesten worden. De redactie ging in beroep bij de Raad van Toezicht, maar die steunde de Raad van Bestuur, zonder de redactie te horen. Een NHG-woordvoerster benadrukt dat een extern bemiddelaar en ook de hoogleraren huisartsgeneeskunde integrale publicatie terecht vinden. Zij laat weten dat de NHG het aftreden betreurt.

    • Bart Meijer van Putten