Prestatiecontract ramp voor verloskundig Nederland 2

14 jaar verloskundige in de eerste lijn, 10 jaar verloskundige in de tweede lijn,12 jaar lid Medisch Tuchtcollege en auteur van `Rondom zwangerschap`

Het artikel `Verzekeraars beperken aantal keizersneden` geeft opnieuw blijk van de pogingen van zorgverzekeraars om de kwaliteit van de medische behandeling te beïnvloeden. Dat de verzekeraars minder kosten willen maken is te begrijpen.

Hun methode om dat te bereiken - een bonus bij minder, dus minder goede behandeling - is verwerpelijk. Erger zijn de enormiteiten verkondigd door de directeur van de vereniging van verloskundigen, KNOV. Hij beweert dat bij een stuitligging het risico van uitwendig draaien door een verloskundige kleiner is dan het risico dat een keizersnee met zich brengt ”waarop de kans groot is wanneer de verloskundige doorverwijst naar het ziekenhuis”.

Deze opvatting is ronduit schandalig. Beseft hij niet dat een gynaecoloog aanzienlijk beter is opgeleid dan een verloskundige, en dus veel beter kan beoordelen wat de risico`s zijn?

De directeur van KNOV zegt voorts dat het aan de vereniging uitgekeerde miljoen ten goede komt aan de vereniging, ”de verloskundigen staan daar los van”.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de vereniging, die graag het jaarlijkse miljoen als beloning voor weinig doorverwijzingen wil blijven vangen, ter zake geen druk op haar leden zal uitoefenen, collectief noch individueel.