Prestatiecontract ramp voor verloskundig Nederland 1

Het prestatiecontract met de verloskundigen en de zorgverzekeraar is een ramp voor verloskundig Nederland inclusief de patiënt (NRC Handelsblad, 3 november).

Het betekent het accentueren van de tegenstellingen tussen beide beroepsgroepen: verloskundigen en gynaecologen. Een goede kwaliteit van verloskundige zorg vereist een respectvolle samenwerking tussen de eerste- en tweedelijns verloskundige zorg.

Het is onethisch om medisch beslissen en handelen te sanctioneren met geld.

Als er al een koerswijziging moet komen betreffende medisch handelen uit oogpunt van verbeterde zorg aan de patiënt, dan vereist dat zorgvuldig onderzoek, overleg en commitment van alle uitvoerende partijen, dus verloskundigen én gynaecologen.

Een aanzet om de samenwerking tussen de eerste- en tweedelijns zorgverleners te verbeteren zou zijn om artsen in opleiding tot gynaecoloog enkele maanden kennis te laten maken met de verloskundige praktijk in de eerste lijn, zoals ook nu al studenten verloskunde stage lopen in de tweede lijn.