Pensioenen

Ook allochtonen hebben recht op AOW. Het geeft dan geen pas hen te verwijten dat ze minder premie hebben betaald.

Aanvullende uitkering voor AOW vaak nodig

Mijn buurvrouw woont ongeveer dertig jaar in Nederland. Zij krijgt nu AOW. Omdat ze te kort in Nederland woont om een volledige AOW-uitkering te krijgen, krijgt ze ook geld van de bijstand. Is dat rechtvaardig? Op die manier krijgt zij net zo veel als iemand die wel altijd AOW-premie heeft betaald.

(R.T.)

Om een AOW-uitkering te krijgen, hoef je geen premie te betalen. Als dat zo was, zouden huisvrouwen ook geen AOW krijgen. Voor ieder jaar dat mensen tussen hun 15de en 65ste in Nederland wonen, bouwen ze 2 procent AOW-aanspraken op. Wel of geen premie betalen speelt geen rol. Het probleem van veel allochtonen is dat zij pas op latere leeftijd in Nederland kwamen wonen. Daardoor hebben zij onvoldoende aanspraken opgebouwd. Een aanvullende uitkering ligt dan voor de hand. De AOW is een minimumuitkering en u kunt toch niet verwachten dat uw buurvrouw van minder dan het minimum kan leven? Vanaf het moment dat de AOW in 1957 werd ingevoerd, kreeg elke 65-plusser AOW. Een simpel rekensommetje laat zien dat de huidige 65-plussers geen van allen 50 jaar lang 2 procent AOW hebben opgebouwd. Pas in 2007 wordt de eerste AOW-uitkering verstrekt aan iemand die aan alle eisen voldoet.

Het probleem van uw buurvrouw zal zich steeds vaker voordoen, want de groep allochtonen die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, wordt steeds groter. Een aanvulling op het inkomen zal in veel gevallen noodzakelijk zijn. Het zou mooi zijn als hiervoor een elegantere oplossing werd bedacht dan aankloppen bij de bijstand.

Leeftijdsverschil (5)

Na het overlijden van mijn echtgenote ben ik in 1982 hertrouwd met een collega die 21 jaar jonger is dan ik. Inmiddels ben ik 81. Wij moeten er rekening mee houden dat mijn vrouw binnen enkele jaren alleen kan komen te staan. Zij zal wegens het leeftijdsverschil met ongeveer 57 procent gekort worden op haar nabestaandenpensioen. Dat betekent dat zij geen 10.000 euro krijgt, maar 4.200 euro. Mijn pensioenfonds CPIM wil hier ondanks mijn protest niet van afwijken. Bovendien liet het fonds weten dat mijn vrouw tijdens haar dienstverband geen eigen pensioenrechten heeft opgebouwd. Na ons huwelijk werkte zij nog een paar jaar bij deze werkgever.

(D.H.)

U en uw vrouw treffen het niet met het pensioenfonds. Inmiddels liggen er twee uitspraken in vergelijkbare zaken. Het Hof Den Bosch (LJN AU6564) heeft de pensioengerechtigde in het gelijkgesteld en het Hof Amsterdam (LJN AZ0535) het pensioenfonds. Als u een specifiek oordeel wilt over uw zaak kunt u de kwestie het best voorleggen aan de Commissie Gelijke Behandeling (ww.cgb.nl) en het oordeel van de CGB voorleggen aan uw fonds.

Of er nog iets te doen is aan de discriminatie van uw vrouw weet ik niet. Seksediscriminatie in pensioenregelingen is uiteraard verboden. Op basis van een uitspraak van het Hof van Justitie in Brussel is reparatie mogelijk met terugwerkende kracht tot 1976. Ik ben echter bang dat u net te laat bent, want er geldt een verjaringstermijn van 20 jaar. Bovendien stelt het nieuw Burgerlijk Wetboek dat gedupeerden hun zaak moeten aankaarten binnen 5 jaar nadat ze op de hoogte hadden kunnen zijn van de pensioenschade. En wanneer was dat? Daarover valt te twisten. Sommige fondsen springen hier soepel mee om en repareren alsnog. Dan moet uw vrouw met terugwerkende kracht premie betalen. Dat hoeft geen probleem te zijn als het fonds bereid is de verschuldigde premies in te houden op het pensioen dat uitgekeerd wordt.

Opsporing verzocht

Ik ben een vrouw van 54. Ik was twaalf jaar getrouwd met iemand die pensioen opbouwde bij het ABP. In 1986 zijn wij gescheiden. Op basis van uw rubriek en folders van het ABP meen ik recht te hebben op een deel van zijn pensioen. Maar het ABP maakt zich er gemakkelijk van af. Het pensioenfonds schrijft mij dat mensen die gescheiden zijn tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995 zich voor de verdeling van het pensioen tot hun ex-partner moeten wenden. Maar ik weet niet eens waar hij woont.

(M.N.)

Het is vervelend voor u, maar het ABP heeft gelijk. Alleen als u gescheiden bent na 1 mei 1995 keren pensioenfondsen rechtstreeks uit aan de ex-partner. Kunt u uw ex-man niet opsporen? Alleen via hem kunt u aan een deel van het pensioen komen.

Wilma van Hoeflaken

De vragenrubriek behandelt om de week fiscale vragen en pensioenvragen.