Parelduiker

Parelduiker Het golfdal van de zee maakt de vogel bijna onzichtbaar, daarna brengt de golftop hem helemaal in beeld: de Parelduiker (Gavia arctica) komt in het winterhalfjaar aan de kust voor. Het is een broedvogel van Scandinavië, vooral langs de grote meren van Zweden en Noorwegen. Deze duiker overwintert op zout water. In het zomerkleed is de kop grijs, de keel zwart en heeft de vogel op schouder en mantel vierkante witte vlekken. Er ligt de glans van parelmoer overheen. Dit is het beslissende kenmerk van deze betrekkelijk schaarse gast. Het winterkleed is aanmerkelijk soberder. De vogel zwemt met rechte hals en laat een roep horen die zowel klagend kan zijn als blaffend. De schakeringen van wit en donker zijn prachtig getekend. Bij alarm duiken Parelduikers onder, of ze zwemmen alleen met de kop boven water. Dan zorgt de grijze schutkleur voor een bijna onvindbare vogel. Foto: Patrick Beirens; www.birdpix.nl Tekst: Kester Freriks; freriks@nrc.nl Beirens, Patrick

Het golfdal van de zee maakt de vogel bijna onzichtbaar, daarna brengt de golftop hem helemaal in beeld: de Parelduiker (Gavia arctica) komt in het winterhalfjaar aan de kust voor. Het is een broedvogel van Scandinavië, vooral langs de grote meren van Zweden en Noorwegen. Deze duiker overwintert op zout water. In het zomerkleed is de kop grijs, de keel zwart en heeft de vogel op schouder en mantel vierkante witte vlekken. Er ligt de glans van parelmoer overheen. Dit is het beslissende kenmerk van deze betrekkelijk schaarse gast. Het winterkleed is aanmerkelijk soberder. De vogel zwemt met rechte hals en laat een roep horen die zowel klagend kan zijn als blaffend. De schakeringen van wit en donker zijn prachtig getekend. Bij alarm duiken Parelduikers onder, of ze zwemmen alleen met de kop boven water. Dan zorgt de grijze schutkleur voor een bijna onvindbare vogel.

Foto: Patrick Beirens; www.birdpix.nl Tekst: Kester Freriks; freriks@nrc.nl