Opnieuw protest in China over afpakken van land

Duizenden inwoners van een dorp in de zuidoostelijke Chinese provincie Guangdong zijn deze week slaags geraakt met de oproerpolitie. De dorpelingen kwamen woensdag in actie bij de opening van een warenhuis dat zou zijn gebouwd op land dat van hen is afgepakt. Ze barricadeerden het gebouw met zo’n driehonderd genodigden, onder wie overheidsfunctionarissen en zakenlieden uit Hongkong en uit het buitenland.

Dat hebben media in Hongkong gisteren gemeld. Ook kwamen televisiebeelden naar buiten van de veldslag in het dorp Sanzhou, die volgde op de protestactie van naar schatting tienduizend demonstranten voor de ingang van het warenhuis. Pas de volgende ochtend slaagde oproerpolitie er in om met traangas de menigte te verspreiden.

Het conflict in de provincie Guangdong (het vroegere Kanton), grenzend aan Hongkong, is het laatste in een lange reeks waarbij landjepik door overheidsfunctionarissen de inzet is. Vorig jaar december schoot de politie in dezelfde provincie naar opgave van de autoriteiten drie demonstranten dood bij het neerslaan van boerenprotesten tegen gedwongen landonteigening in het dorp Dongzhou. Volgens de inwoners was het werkelijke dodental veel hoger. Dat incident betrof het ernstigste geweld sinds het bloedig neerslaan van de studentenprotesten op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking in juni 1989.

De illegale landonteigeningen door overheids- en partijfunctionarissen, al dan niet samenspannend met projectontwikkelaars, is de belangrijkste oorzaak van het sterk gegroeide aantal sociale protesten in het land. De boeren beschikken voor hun land doorgaans niet over pachtpapieren en worden niet of volstrekt onvoldoende schadeloosgesteld.

De regering heeft maatregelen aangekondigd om de illegale praktijken van landonteigening in te dammen. Tegelijkertijd is de communistische partij er alles aan gelegen de sociale protesten de kop in te drukken omdat ze een bedreiging vormen voor de stabiliteit. Maandag meldde het staatspersbureau Nieuw China dat de overheid steeds meer agenten op het platteland stationeert om bij te dragen aan „een vreedzaam platteland”. Ook werd gemeld dat er in de eerste negen maanden van dit jaar 17.900 massaprotesten waren in heel China, 22,1 procent minder dan in dezelfde periode van 2005. Volgens een functionaris is in termen van openbare veiligheid de situatie op het platteland over het algemeen stabiel.