Openbaar bestuur model Thorbecke niet aangetast

In het artikel `Meer wegen met minder bestuurders` (NRC Handelsblad, 4 november) komt onvoldoende naar voren dat de samenvoeging van (delen van) de provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland tot één bestuurlijk geheel plaats kan vinden als onderdeel van de samenvoeging van alle provincies tot vier landsdelen.

De overige drie landsdelen worden dan grofweg gevormd uit:1) het noordelijke deel van Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe, 2) het oostelijke deel van Utrecht, Gelderland en Overijssel en 3) Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

De ontwikkeling van moderne verkeers- en communicatiemiddelen vraagt om een daarop aansluitende bestuurlijke schaalvergroting. Die is op gemeentelijk niveau al aardig gevorderd. De provinciale herindeling kan daar goed op aansluiten. De inrichting van het openbaar bestuur zoals door Thorbecke in het leven geroepen wordt daardoor niet aangetast. Alleen wordt het aantal bestuurlijke eenheden wat kleiner.