Minder stijging premies

De vijf grootste zorgverzekeraars, die samen zo'n 80 procent van de markt beheersen, duiken met hun premies voor de basispolis van 2007 onder de taxatie van het ministerie van Volksgezondheid en hun eigen branche-organisatie.

De gemiddelde premie bij de vijf grootste van 1.138 euro betekent een stijging van ruim tien procent ten opzichte van dit jaar. De verzekeraars beargumenteren de verhoging met de stijging van de zorgkosten en de gevolgen van de lagere premies van dit jaar voor de verdeling van de premielasten. Door de lagere premies betaalden werknemers minder dan de beoogde 50% van de kosten en werkgevers meer dan 50%. De premiestijging moet dit recht trekken.

Minister Hoogervorst (VVD, Volksgezondheid) ging eerder uit van een premie van 1.166 euro, branche-organisatie Zorgverzekeraars Nederland van 1.185 euro.

De premies van de vijf grootste zorgverzekeraars liggen dicht bij elkaar. Zilveren Kruis Achmea vraagt 1.152 euro en is daarmee de duurste. Agis is de goedkoopste met 1.125 euro.

Diverse grote verzekeraars hebben dit jaar bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel en de basispolis gestunt met hun premies om marktaandeel te winnen. Mede daardoor lijdt een aantal van hen aanzienlijke verliezen, die inmiddels reorganisaties en een fusiegolf hebben veroorzaakt. Volgens cijfers van De Nederlandsche Bank leden de zorgverzekeraars gezamenlijk in het eerste halfjaar een verlies van bijna 409 miljoen euro

De genoemde premies zijn de prijs voor een individuele basispolis. Zorgverzekeraars kunnen op collectieve contracten kortingen geven van maximaal tien procent.