Merkwaardig fanatisme bij verdedigen van `de borst`

Heleen Mees heeft groot gelijk. Borstvoeding heeft in de westerse wereld weinig aanwijsbare voordelen, flesvoeding talloze (Opiniepagina, 3 november).

Sommige vrouwen vinden het prettig om hun kinderen zelf te voeden, maar wie dat niet wil, of werk heeft dat veel van haar eist, kan zonder slecht geweten haar kind met flessen grootbrengen. Toch krijgt iemand die dit standpunt in het openbaar verdedigt, bergen verwensingen en sarcasme over zich uitgestort.

Het merkwaardige fanatisme waarmee `de borst` in Nederland al sinds decennia wordt verdedigd, gaat ten koste van onzekere moeders, die in de toch al zware zuigelingentijd van hun baby ook dit nog `correct` moeten doen. Het meest verbijsterend is misschien nog, dat zelfs wetenschapsredacties en artsen, die toch beter zouden moeten weten, steeds schermen met het non-argument van de `natuurlijkheid`. Daarvoor is maar één woord: bevoogding.