Kwakzalversprijs naar ZonMW

Meester Kackadoris was de kwakzalver in een zestiende-eeuwse komedie, ongeveer zoals hier uitgebeeld in St. Annaparochie, deze zomer. foto gea-educatie.com gea-educatie.com

ZonMW, de landelijke organisatie die subsidiegeld voor medisch en zorgonderzoek verdeelt, heeft van de Vereniging tegen de Kwakzalverij de jaarlijkse Meester Kackadorisprijs gekregen. Die prijs gaat naar de persoon of instelling die het best de kwakzalverij bevordert.

“Ik heb de prijs dan zo-even wel in ontvangst genomen”, zei ZonMW-directeur Henk Smid vorige week zaterdag tijdens de prijsuitreiking, “maar ZonMW aanvaardt deze niet”.

ZonMW kreeg de prijs omdat de organisatie alternatieve genezers (tegenwoordig veelal complementaire genezers genoemd) subsidie gaf om een cursus in onderzoeksmethoden te volgen. Dat past binnen het onderzoeksprogramma Complementaire Behandelwijzen dat ZonMW in opdracht van het ministerie van volksgezondheid (VWS) uitvoert.

De hoon van de antikwakzalverij richt zich verder tegen ‘het plan van aanpak’ voor het onderzoeksprogramma. Het was geschreven door een begeleidingscommissie van zes mensen waaronder drie alternatieve genezers. De jury stelt met afgrijzen vast dat in het advies de woorden ‘kleurentherapie’, ‘holistische benadering’, ‘autonomie van patiënten’ en ‘geïndividualiseerde behandelingen’ voorkomen.

Maar volgens ZonMW-directeur Smid waren de complementairen uitsluitend opgenomen om het draagvlak voor onderzoek in de alternatieve sector te vergroten.

Smid wees tijdens zijn niet-aanvaardingstoespraakje zijn opponenten erop dat onderzoek de enige manier is om zin van onzin te onderscheiden. “Juist u, als Vereniging tegen Kwakzalverij, zou continu moeten pleiten voor wetenschappelijk onderzoek naar complementaire behandelwijzen. U vindt daarmee ZonMw aan uw zijde. Kortom, een aanmoedigingsprijs was hier beter op zijn plaats geweest!”