Klimaatalarmisme gegrond op politieke correctheid

In deze krant van 31 oktober werd onder de kop `Mens zadelt zich via opwarming van klimaat op met enorme kosten` aandacht besteed aan het inmiddels beruchte rapport van de econoom Nicholas Stern aan de Britse regering. Dit rapport is gebaseerd op een aantal twijfelachtige veronderstellingen.

De belangrijkste is ”dat de aarde opwarmt door menselijk handelen”. Dit idee volgt uit computermodellen, die weer gebaseerd zijn op een hele serie andere veronderstellingen, alsmede op de inmiddels verouderde `broeikastheorie`. Verder is het rapport van Stern gebaseerd op optimistische aannames betreffende toekomstige economische ontwikkelingen in de derdewereldlanden. Als econoom had hij moeten weten hoe onbetrouwbaar economische toekomstvoorspellingen meestal zijn, zeker op lange termijn.

Bij het rapport van Stern behoort een toelichting in de geest van: ”Als wij nu eens aannemen dat die opwarmingstheorie zou kloppen en als we ook nog eens aannemen dat de economie in de ontwikkelingslanden zich de komende vijftig jaar fantastisch zou ontwikkelen, dan zou die opwarming misschien op den duur kunnen leiden tot geweldige kosten.” Maar dit stond er niet bij. Het bericht in deze krant is, evenals het rapport van Stern, in lijn met het tegenwoordig gangbare `klimaatalarmisme` - niet zozeer gegrond op wetenschap, maar meer op `politieke correctheid`.