Eindhoven

Ongelooflijk dat Ab Klink en Jan Schinkelshoek verwijten durven maken aan de intellectuele kiezer, dat het debat over de toekomst van Nederland niet op gang komt. Is het niet juist aan de politiek zelf om visies te ontwikkelen en die vervolgens in discussie te brengen? Waar zijn al die partij-instituten anders voor? Iedereen met gezond verstand weet toch dat er veel grote problemen in de wereld zijn die het gevolg zijn van menselijke gedragingen.

Om enkele te noemen: de steeds groter wordende verschillen tussen de rijke westerse wereld en de hongerenden in de Derde Wereld en de steeds grotere marginalisering van de natuur, waar de mensheid geheel van afhankelijk is alsmede het geheel ontbreken van werkelijk duurzame economieën.

In plaats van ondersteunend te zijn aan het leven op aarde (en niet alleen aan dat van de mens) werken economieën verwoestend. Dat weten Klink en Schinkelshoek duivels goed. Maar ze hebben er geen oplossingen voor, want ze durven de kiezer niet te veel te vragen. Dus leggen ze de bal bij de intellectuelen (en vreemd genoeg niet bij de geestelijken), van wie zij het heil zogenaamd verwachten. We hebben al moeite om kernenergie uit te bannen, mede dankzij het CDA. Dus een werkelijk duurzame energiepolitiek, als basis voor een duurzame economie zal er met hen niet komen.

Wat willen ze nu eigenlijk echt? Wanbeheer van de aarde, dus van de bestaansvoorwaarden van onze kinderen en wijzelf, niets anders vrees ik. Juist door hun lijdzaam toezien. Maar het gaat inmiddels allang niet meer om `hebben`, maar om `zijn`, `samen zijn`. Alleen niet bij het CDA blijkbaar.