Debat over handenschudden

Stelling: Een vmbo-school mag van een islamitische lerares eisen dat zij mannen een hand geeft.

Eens: 64% (212)

Oneens: 33% (109)

Neutraal: 3% (9)

Aantal stemmen: 330

Peiling op www.nrc.nl/discussie

Die Marokkaanse docente die na de zomervakantie ineens bleek te hebben besloten dat ze ‘om geloofsredenen’ niemand op haar school meer een hand zou geven, is natuurlijk óf beïnvloed door Samir A., óf gewoon niet goed snik.

Het is toch net zoiets als wanneer een manlijke leraar van de ene dag op de andere met een peniskoker z’n klas in zou komen omdat hij toevallig een Papoea-achtergrond heeft en ineens het contact wilde herstellen met de vruchtbaarheidsgoden van zijn oude cultuur?

Columnist Jan Blokker in nrc.next, 10 november

Het is terecht dat de wereldvreemdheid die de Commissie Gelijke Behandeling op dit terrein soms aan de dag legt, wordt bekritiseerd. Wat daarbij niet helpt, is de poging van minister Verdonk de kwestie electoraal uit te buiten. Haar pleidooi voor opheffing van de commissie staat haaks op het belang dat in het VVD-programma wordt gehecht aan de bestrijding van discriminatie als bijdrage aan de integratie van minderheden.

Commentaar in de Volkskrant, 10 november

Uit het oordeel blijkt dat er krachtens de wet een behoorlijke ruimte is voor de godsdienstvrijheid en persoonlijke godsdienstbeleving. Tegen de heersende liberale tijdgeest is het bepaald niet zonder waarde dat vast te stellen.

Commentaar Nederlands Dagblad, 10 november

Als de school [...] voor een evenwichtige waardeneutrale benadering kiest, zoals gebeurde, dan is de praktijk noodzakelijk hybride, divers en dus open voor individuele keuzen die op rechtsbescherming kunnen rekenen. Daarin schuilt het echte verschil van mening met de Commissie. Moet in een land met vele culturen, religies en gebruiken een docentenkorps op een publieke school zonder uitzondering worden verplicht zich uniform (westers) te gedragen?

Commentaar NRC Handelsblad, 10 november

Discussieer mee en reageer op de stelling ‘Moet een lerares mannen een hand geven?’ op www.nrc.nl/discussie.