De lezer schrijft over propaganda in M voor Wouter Bos

Eigenlijk had boven het artikel over Wouter Bos in het maandblad M van 4 oktober moeten staan dat het een betaalde advertentiebijlage was. Ik kan niet geloven dat de redactie zich verantwoordelijk stelt voor dit partijpolitieke pamflet. Was er bij NRC Handelsblad nog een schijn van neutraliteit, dan is die nu in één klap verdwenen.

Joost van Ierlant

Rotterdam

In de inhoudsopgave van M staat dat het bij de verkiezingen van 22 november een strijd zal worden tussen Wouter Bos en Jan Peter Balkenende.

Daarom begrijp ik absoluut niet dat deze,een zich neutraal noemende krant in M, op kosten van de abonnees, 14 pagina’s verkiezingspropaganda voor Wouter Bos opneemt en geen letter over Jan Peter Balkenende vermeldt. Ik had van mijn krant wat meer onpartijdigheid verwacht.

Maar u kunt het wellicht in de reguliere krant weer goedmaken vóór de fatale datum van 22 november.

H.H.A. Tirion

Paterswolde

De krant antwoordt

De redactie ontving deze week verscheidene reacties op het omslagverhaal van ons maandblad M. De strekking was steeds dat we een partijdige keuze hadden gemaakt door Wouter Bos zo prominent te portretteren aan de vooravond van de verkiezingen.

Het is goed om te horen hoe een artikel en de presentatie ervan kunnen overkomen. Maar de redactie maakt geen reclame voor welke partij dan ook, dus ook niet voor Wouter Bos en de PvdA. Wij schrijven geen stukken met een politieke agenda in ons achterhoofd.

De enige reden om Bos te profileren was een journalistieke: in verkiezingstijd wilden we de leider van de grootste oppositiepartij profileren. De man die misschien de volgende premier van Nederland wordt.

Uit de reactie van een aantal lezers blijkt dat de cover van M als zeer prominent wordt ervaren en dat daardoor de indruk kan ontstaan dat we partij kiezen. Die indruk is mogelijk gewekt omdat we diezelfde zaterdag een verslag op de voorpagina hadden van het televisiedebat tussen Bos en Balkenende. Maar die samenloop van omstandigheden drukt op geen enkele wijze een politieke voorkeur van de krant uit.

Een artikel moet uiteindelijk worden getoetst op inhoud. Het artikel over Bos is zeker geen hagiografie, maar een psychologisch portret. Er wordt een beeld geschetst van een man die zelfs in de ogen van zijn vader nauwelijks voldoet aan de verwachtingen.

Bovendien is ons maandblad M onderdeel van de krant als geheel, waarin ook andere politici aandacht krijgen. Zo verscheen op dezelfde dag als het portret van Bos op de binnenlandpagina’s een reportage van een campagne voerende Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid.

Ook M heeft de afgelopen maanden aan andere partijen aandacht geschonken. In het eervorige nummer stond een profiel van premier Balkenende (CDA). En in het oktobernummer had M een balans van de Zorgwet, het pièce de résistance van het kabinet-Balkenende, die positief uitpakte.

We zijn verplicht ons te laten leiden door zuiver journalistieke motieven. Mogelijke beeldvorming mag er niet toe leiden dat we afzien van het prominent portretteren van een prominent politicus. Ook al is dat aan de vooravond van de verkiezingen.

Birgit Donker

waarnemend hoofdredacteur

    • Birgit Donker