Absentie lijsttrekkers devalueert sportdebat

Halsema, Pechtold en Rutte voerden gisteren een sportdebat in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Allemaal wilden ze miljoenen vrijmaken voor sport. Maar wat is de 50 miljoen euro van D66 nog waard?

Henk Stouwdam

Aan tafel zaten Femke Halsema van GroenLinks en Alexander Pechtold van D66, volgens de actuele peilingen straks samen goed voor tien zetels in de Tweede Kamer. Halverwege het lijsttrekkersdebat over sport schoof vanuit de file Mark Rutte van de VVD aan en schoot het aantal virtuele Kamerzetels met een twintigtal omhoog. Maar door de absentie van Jan Peter Balkenende (CDA), Wouter Bos (PvdA) en Jan Marijnissen (SP) – volgens peilingen lijsttrekkers van de grootste drie partijen – ontbrak de toekomstige machtsfactor in het sportdebat en werd het een discussie in de marge, ook al vlogen de miljoenen over tafel.

De vraag is welke waarde de Nederlandse sportwereld aan de toezeggingen tijdens het debat in de Beurs van Berlage moet hechten. Moet het zich rijk rekenen met de belofte dat Halsema 250 miljoen euro aan breedtesport wil uitgeven? De kans dat GroenLinks deel gaat uitmaken van het kabinet lijkt klein. Wat is de 50 miljoen euro van Pechtold waard nu de politieke rol van D66 vrijwel zeker is uitgespeeld? En wat betekent Rutte’s toezegging van 100 miljoen als de VVD in de oppositie belandt?

Ook al zag voorzitter Erica Terpstra van sportkoepel NOC*NSF verbetering in de houding van de politieke partijen ten opzichte van sport, ze gaf volmondig toe teleurgesteld te zijn over de afzeggingen van Balkenende, Bos en Marijnissen. „Maar dat zal bij de volgende verkiezingen niet weer gebeuren”, voorspelde de oud-staatssecretaris van Sport. „Omdat sport steeds belangrijker wordt.”

En daarmee doelde ze niet alleen op het toenemende maatschappelijke belang van sport, maar vooral op de lobby van NOC*NSF een minister van Jeugd en Sport benoemd te krijgen. „Dan is sport ook een onderwerp in de Trêvezaal (bij het wekelijkse kabinetsberaad, red). Waarmee het aanmerkelijk aan gewicht zal winnen.”

Met het pleidooi voor die nieuwe minister haakte NOC*NSF in op een breed gedragen gedachte onder partijen een ministerie voor Jeugdzaken in het leven te roepen. Door die te koppelen aan Sport zou de lang gekoesterde wens van de sportkoepel in vervulling gaan om alle sportgerelateerde zaken in Den Haag te bundelen.

Maar of NOC*NSF zijn zin krijgt, is zeer de vraag. Halsema en Pechtold lieten gisteren weten het een sympathiek idee te vinden, maar Rutte wil het onderwerp op z’n vroegst tijdens de informatie aan de orde stellen. En de aanwezige sportwoordvoerster van de PvdA, Gerdi Verbeet, wilde over dat onderwerp geen uitspraken doen, omdat ze zich daarvoor niet de aangewezen persoon vindt.

Maar van Verbeets partijleider Bos kreeg NOC*NSF geen standpunt te horen. Hij had zijn toezegging ingetrokken toen bleek dat Balkenende niet aan het sportdebat zou meedoen. Want die had te kennen gegeven niet over één onderwerp te willen discussiëren. En als reactie op Bos’ afwezigheid zegde ook Marijnissen af. Hij zou te vermoeid zijn, een verklaring waar ze bij NOC*NSF zo hun bedenkingen bij hebben; daar denken ze eerder dat Marijnissen, net als Bos overigens, electoraal weinig te winnen had.

Ondanks de afwezigheid van de belangrijkste lijsttrekkers was het inhoudelijk een vrij sterk debat. Vooral dankzij Halsema die 200 miljoen euro wil uittrekken om kinderen en jongeren tot sportbeoefening te stimuleren. De resterende 50 miljoen wil GroenLinks gebruiken voor een kinderclubcard van 200 euro waarmee kinderen uit kansarme gezinnen een sport kunnen bekostigen. Ook deed zij het voorstel om een ‘pact voor de sport’ te sluiten waarin clubs, bonden en scholen afspraken maken om sport voor iedereen toegankelijk te maken. Aan topsport wil GroenLinks geen overheidsgeld besteden.

In tegenstelling tot D66, die topsport adequaat wil ondersteunen. Pechtold liet ook weten warm voorstander te zijn van Olympische Spelen in Nederland. Daarvoor moeten volgens hem nu al de nodige maatregelen worden genomen.

Rutte, die van de post onderwijs (1 miljard euro) in het programma van de VVD 100 miljoen voor Sport heeft weten vrij te maken, kwam met een achttal ideeën, waarvan die om de gymleraar te laten terugkeren op de basisschool de meest verstrekkende is. Verder wil de VVD naschoolse opvang bij sportclubs stimuleren en ieder kind verplichten voor zijn twaalfde een zwemdiploma te halen.