Het nieuws van 11 november 2006

Gebruik biomassa niet voor elektriciteit

Terecht wil Rinus Knaap (KIVI/NIRIA) af van aardgas voor elektriciteit (Opiniepagina, 25 oktober). Zijn argumenten snijden hout. Toch een paar opmerkingen: Stroom uit een kolenvergasser met CO2-afvang wordt niet de helft goedkoper dan stroom uit een `STEG` (gasturbine met stoominstallatie). Afscheiden, transport en wegpompen in een geologische formatie vergt aanzienlijke investeringen en extra energieverbruik. Totale kosten zeker 5 à 6 eurocent per verkochte kilowattuur. Stroom uit een EPR is de helft goedkoper, mits gebouwd met kapitaalgarantie door de overheid, noodzakelijk omdat `politieke luim` voor investeerders in kernenergie de belangrijkste risicofactor is. Er zijn in de westerse kernenergiesector helaas wel ernstige ongevallen gebeurd: De kernsmelting in Harrisburg, 1979, geen slachtoffers; drie slachtoffers, van wie twee overleden, bij een kritikaliteitsongeval in een laboratorium in Japan, 1999; vier doden en zeven gewonden in augustus 2004 bij een `stoomongeluk` in een Japanse kerncentrale. De gevaarzetting van kernafval wordt veelal overdreven, maar moet evenmin worden gebagatelliseerd. Het betreft in potentie deels langdurig gevaarlijke stoffen. Maar de hoeveelheden zijn relatief klein, vast, niet explosief of brandbaar, dus goed beheersbaar. Het is een mythe dat ,,het kernafvalprobleem niet opgelost is”. We weten precies wat wanneer te doen. Er is echter nog geen `eindbergingsrijp` afval. Met kernfusie wordt het wel wat. Of ze ooit betaalbare stroom zal leveren valt te betwijfelen. Wind- en zonne-energie blijven randverschijnselen. Ze draaien op ijle, onbestuurbare energiestromen (en veel subsidie). Biomassa moet voor motorbrandstoffen worden gebruikt, niet voor elektriciteit.