Wielerbond België in actie tegen arts

BRUSSEL, 10 nov. De Belgische wielerbond (KBWB) gaat juridische stappen ondernemen tegen sportarts Berend Nikkels uit Breda. Dat gebeurt naar aanleiding van diens uitspraken in de krant Het Laatste Nieuws van zaterdag. Daarin verklaarde Nikkels dat Belgische veldrijders sinds eind jaren negentig op grote schaal verboden prestatiebevorderende middelen gebruiken. ”Neem van mij aan: de FC Vlaanderen van het veldrijden zit aan de epo en zijn opvolger aranesp”, aldus Nikkels, die geen namen noemt.