VNG: taken van provincie moeten bij wet beperkt

Den Haag, 10 nov. De taken van de provincies moeten bij wet worden beperkt. Dit staat in het definitieve manifest van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), dat de leden gisteren in een speciale ledenbijeenkomst unaniem hebben aanvaard. De in het Interprovinciaal Overleg (IPO) verenigde provincies hadden eerder al scherp geprotesteerd. Volgens de VNG is beperking van provinciale taken het logisch gevolg van meer decentralisatie van taken naar gemeenten. In het manifest staat ook dat gemeenten ”herindeling niet uit de weg” moeten gaan. Coalitiepartijen CDA en VVD lijken niet warm te lopen voor het VNG-voorstel taken van provincies bij wet te beperken, al zijn zij wel voor meer decentralisatie. CDA-fractievoorzitter Verhagen zei er ”niets” in te zien. De ook aanwezige minister Verdonk (VVD) toonde zich terughoudend.