Stellingen

Het grootste probleem bij competentieontwikkeling betreft de groep mensen die ten onrechte denken dat ze de betreffende competentie al beheersen.

Tineke Schoot

Universiteit Maastricht

Een samenleving die godsdienstvrijheid verwart met ruimte geven aan fundamentalisme, wordt op een ochtend wakker onder een totalitair regime.

L.P.A. Simons

Technische Universiteit Delft