Steeds vaker vast in de file

De filemonitor bevestigt wat iedereen al wist: we staan vaker en langer in de file.

Ook autowegen die nu nog niet in de ‘file top-50’ staan slibben langzaam dicht.

Op Eerste Pinksterdag in 1955 gebeurde er op het verkeersplein Oudenrijn bij Utrecht iets wat nog onbekend was in Nederland. Een lange rij auto’s kwam vrijwel tot stilstand. De eerste file was een feit.

Het verkeersplein, met toen nog tweebaanswegen, kon de ruim 30.000 auto’s niet meer verwerken. Nu passeren dagelijks tien keer zoveel voertuigen het verkeersknooppunt dat in de afgelopen jaren fors is uitgebreid. En niet alleen de wegen van Oudenrijn werden verbreed, overal in het land kwamen extra rijstroken beschikbaar. Desondanks nemen de files nog steeds toe.

Iedere dag, ’s morgens tussen zes en negen uur vooral, aan het eind van de middag weer, maar steeds vaker ook midden op de dag of zelfs ’s avonds, lopen de files op tot enkele honderden kilometers in totaal.

Minister Peijs (Verkeer, CDA) schreef een Nota Mobiliteit waaruit bleek dat de kilometerheffing, algemeen gezien als de oplossing voor het fileprobleem, de komende jaren nog niet wordt ingevoerd. Om de urgentie van het probleem aan te geven, vroeg Peijs haar ambtenaren alvast eenvoudiger creatieve oplossingen te bedenken.

Daar was de Tweede Kamer niet zo van onder de indruk. Uit de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen zou nu verrassend genoeg kunnen worden afgeleid dat ook daar de verkeersproblemen niet erg serieus genomen worden. Intussen wijst de transportsector boos naar berekeningen waaruit blijkt dat de economische schade door de files steeds hoger wordt. Vorig jaar bedroeg de rekening alleen al volgens de transporteurs bijna een half miljard euro, 4 procent meer dan in 2004.

Het overzicht van de Verkeersinformatiedienst (VID), de zogenoemde Filemonitor, toont over een aantal jaren reeds het beeld dat het gevoel van veel weggebruikers bevestigt: we staan steeds vaker en langer stil.

Uit allerlei regionale berekeningen wordt tevens duidelijk dat ook de autowegen die de top-50 van de files nog niet hebben gehaald, gaan dichtslibben. Hetzelfde gebeurt met het onderliggende wegennet, de provinciale wegen. Die worden nog niet meegenomen in de jaarlijkse filemonitor, waardoor het beeld nogal geflatteerd is.

De monitor van de VID geeft over 2006 aan dat de filezwaarte (dat is de lengte in kilometers maal de duur van de file) de afgelopen negen maanden is gestegen, vergeleken met 2005. Over het geheel nam de druk toe met 8,1 procent. De topvijf van de files ziet er voorlopig zo uit: De A1 tussen Amsterdam en Amersfoort steeg van de vierde plaats naar de eerste. Op de tweede plaats staat de A12 van Den Haag naar Utrecht. Hetzelfde traject in omgekeerde richting staat op de vierde plaats. Nummer drie in 2006 is de A2 tussen Utrecht en Den Bosch, dat in 2005 nog op de tweede plaats stond. Nummer vijf is dan de A4 tussen Amsterdam en Delft.