Radio Voorkeur

Desmet live. In het tweede uur Leo Lucassen en Wim Willems over hun boek Gelijkheid en Onbehagen. De twee historici onderzochten hoe er vanaf de 18de eeuw over immigratie en integratie in West-Europa wordt gedacht. Zij vinden dat men in Nederland eenzijdig over immigranten denkt, zonder historisch besef. Radio 5, 18.04-19.50u.

Kunststof. Zanger en tekstschrijver Jaap Boots vertelt over zijn interview voor het Radio 3-programma 3voor12 met Tom Waits dat volgende week wordt uitgezonden. Radio 1, 19.04-20.00u.

De avonden. Gesprek met regisseur Ben Sombogaart over zijn speelfilm Kruistocht in spijkerbroek en het korte verhaal Een wees van debutant Peter Propstra. In het laatste uur een bijdrage van Wim de Bie. Concertzender, 20.04-22.00u.

Casa luna. Fractieleider in de Tweede Kamer van de SGP Bas van der Vlies vertelt over zijn ‘morele agenda’ zoals een ‘kindgebonden budget’ in plaats van gratis kinderopvang en zijn afwijzing van een sollicitatieplicht voor bijstandmoeders. Radio 1, 0.04-1.00u.