Orhan Pamuk

In Boeken 13.10.06 schrijft Michiel Leezenberg: `In zijn romans heeft Pamuk de Armeense kwestie nooit aangesneden`. Hij kent kennelijk niet al zijn romans uit het hoofd. Ik ook niet. Maar ik heb wel in Sneeuw gelezen over een hoekje in het museum in Kars (noordoost Turkije): `[...] het Armeense bloedbad (sommige toeristen schenen te denken dat die gewijd was aan de Armeniërs die door de Turken waren vermoord, en kregen pas later in de gaten dat het om precies het tegenovergestelde handelde)` (p. 42). Een stukje scherpe ironie, dat verderop in het boek op andere wijze herhaald wordt.