Markt en waterbeheer

Er is veel discussie over hoe voldoende veiligheid tegen zee- en rivierwater gegarandeerd kan worden. Waterschappen zouden moeten worden opgeheven, verder geconcentreerd en afgeslankt. Een dogma is dat voormalige overheidstaken het best door concurrerende private marktpartijen kunnen worden verricht: slagvaardiger en goedkoper.

Waarom wordt dit dogma buiten de discussie over waterbeheer gehouden? Rijkswaterstaat en waterschappen opheffen, en elke paar jaar een offerte door elke Europese firma die maar wil laten uitbrengen, en de goedkoopste kiezen.