`Links intellect` versus `Israël-lobby`

In de New York Review of Books van volgende week uiten meer dan honderd intellectuelen hun zorg over het geval Judt versus Foxman. Begin oktober annuleerde het Poolse consulaat in New York een lezing van de Brits- Amerikaanse historicus Tony Judt. Judt zou daar betogen dat de Israël-lobby in de VS een open debat over het Midden-Oosten blokkeert. Maar de Poolse consul werd gebeld, door zowel Abraham Foxman van de Anti Defamation League als David Harris van het American Jewish Congress.

Tony Judt Foto James Leynse 30 Apr 2002, Manhattan, New York, New York, USA --- New York, New York: Tony Judt is the Erich Maria Remarque professor of European Studies at NYU. He is also an author and director of the Remarque Institute of New York University. --- Image by © James Leynse/CORBIS Leynse, James / CORBIS

Volgens David Harris was het telefoontje alleen bedoeld om de consul van de inhoud van de lezing op de hoogte te stellen. Foxman ontkent überhaupt gebeld te hebben. De brief van de honderd intellectuelen is een verzoek aan Foxman om open kaart te spelen.

De affaire woedt hevig, getuige ook de publieke e-mails tussen linkse en rechtse intellectuelen (`highbrow spam` volgens een van hen). Peter Beinart van The New Republic twijfelde aan Judts versie van het verhaal en betitelde zijn kijk op Israël als `uiterst ondoordacht en gevaarlijk`.

Judt mailde woedend terug: `Foxman en Harris zijn bekrompen, leugenachtige chauvinisten en jij zou geen enkele moeite hebben om dat te zien, als ze niet ook nog eens joods waren.`