Donald Rumsfeld, door Bush met pensioen gestuurd

Vrijdag 10 november

Criticasters die zeggen dat ik niets heb bereikt van repliek dienen (burgeroorlog in Irak, democratische meerderheid in de Senaat, grote haat tegen Amerika...hallo?…)

Bureau uitruimen en afscheid nemen van mijn vriend George (ik mag het mes in mijn rug houden)

Boek schrijven met theorie hoe we ‘democratie’ het beste kunnen verdedigen (door de betekenis van het woord te veranderen)

Verhuizen naar bejaardenflat (aanbod van leger om daar in kanon heen geschoten te worden, afslaan)

De Hearts and Minds winnen van mijn medebewoners (met clusterbommen en daisy-cutters)

    • van Opzeeland