De polder kiest partij

Van oudsher geven de werkgevers en de vakbon-den geen stemadvies.

De werkgevers en de vakbonden mengen zich deze weken ook in het campagnegeweld. De slogan ‘Doorgaan of stilstaan?’ prijkt al enige tijd op de Malietoren in Den Haag, waar werkgeversorganisatie VNO-NCW zetelt. De leus doet denken aan campagnetaal van VVD-leider Mark Rutte. Hij zegt steeds dat de VVD de partij is van de vooruitgang, het CDA die van „stilstand” en de PvdA „de partij van de achteruitgang.” Adviseert VNO-NCW lijst 3 (VVD) te stemmen? „Wij doen niet aan een stemadvies. Dat is zoiets ouderwets,” zegt Niek Jan van Kesteren van VNO-NCW. „Ondernemers zijn gewend zelf weloverwogen keuzes te maken. Maar het gevoerde beleid van aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen en het versterken van de economie zien wij graag voortgezet.”

Al eerder bekritiseerden de werkgevers (VNO-NCW samen met MKB Nederland) het plan van de PvdA om de verlaging van de vennootschapsbelasting niet door te laten gaan, een operatie is „die tamelijk rampzalig zou uitpakken voor ons vestigingsklimaat.”

Dat laten de bonden niet zonder weerwoord gebeuren. Vakcentrale FNV brengt de verkiezingen van 22 november bij haar leden onder de aandacht met de leus ‘FNV kiest partij’. Een opvallende slogan voor een organisatie die dat al zestig jaar niet doet. „Wij bedoelen daarmee dat we partij kiezen voor onze leden. Thema’s die onze leden belangrijk vinden, bijvoorbeeld koopkracht, daarover proberen we de politiek te prikkelen heldere standpunten in te nemen”, zegt een FNV-woordvoerder.

Maar de richting is helder. Op de FNV-site staat: „De maatregelen die Balkenende de afgelopen vier jaar over ons uit heeft gestort leveren een balans op die erg zuur is. Dit kabinet heeft vooral klappen uitgedeeld aan mensen die het al niet breed hebben. Juist daardoor is de kloof tussen arm en rijk groter geworden. Bovendien zijn de spanningen tussen bevolkingsgroepen toegenomen.”

Geen letterlijke stemadviezen dus, maar voor de goede verstaander heeft de polder kleur bekend. (BH)

Bijdragen: Harm van den Berg, Bart Hinke en Antoinette Reerink.