Beklaagdenbank

Woensdag deed de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) aangifte van belediging tegen SP-lijstduwer en dichter Huub Oosterhuis. Oosterhuis had de IND vergeleken met ”hoe de collaborerende politie in de Tweede Wereldoorlog omsprong met de joden”.

Dit brengt de rechtszaak in herinnering die de SP in 1983 aanspande tegen wijlen columnist en psycholoog Piet Vroon. Vroon gruwde van een SP-brochure Gastarbeid en kapitaal. Daarin werd gesteld dat gastarbeiders de keuze moest worden geboden tussen het aannemen van de Nederlandse nationaliteit en terugkeer naar hun land van herkomst. Voor het communistische blad De Waarheid was dit reden om te koppen met Een `Socialistische` Partij op jacht naar Janmaat-stemmers, zo staat beschreven in een artikel van P. van der Steen in het jaarboek uit 1994 van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Piet Vroon trok in een column in de Volkskrant een parallel tussen de houding van de SP en de heksenvervolgingen in de middeleeuwen. Ook hij stelde de Socialistische Partij gelijk met de extreem rechtse centrum partij. De SP eiste rectificatie maar dat wees de rechter af. Nu zit de SP zelf in de beklaagdenbank.