`Afspraken over WMO veranderen`

Den Haag, 10 nov. De gemeenten willen dat de onlangs gemaakte afspraken met het Rijk over de financiering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) worden opengebroken. Zij steunden gisteren op een ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een voorstel van Maastricht en Eindhoven. Volgens de gemeenten bieden de afspraken ”onvoldoende zekerheid”. De financiering van de WMO die op 1 januari ingaat, zou de eerste vier jaar op declaratiebasis aan de gemeenten moeten plaatsvinden. Voorzitter Deetman van de VNG ontraadde het voorstel en zei dat heronderhandelen door de VNG met het kabinet ”kansloos” is.