Zalm: ‘Meer praatjes tussen de plaatjes’

De dance-wereld is in rep en roer, nu minister Zalm van Financiën het kunstenaarschap van de dj opnieuw gedefinieerd heeft. Volgens hem verdient deze beroepsgroep de status van artiest, „mits ze er een leuk nummer van maken en niet alleen plaatjes opzetten”, zoals hij enkele weken geleden zei tijdens het wetgevingsoverleg over het belastingplan. Een dj moet, zegt Zalm, dus weer praatjes tussen de plaatjes gaan houden, wil hij in de fiscale ‘artiestenregeling’ vallen.

„Het zou hilarisch zijn als het niet zo vervelend was. Het is pure onwetendheid”, zegt Sjoerd Wynia, secretaris van de Belangenvereniging Dance. „Als het aan hem ligt gaan we terug naar de tijd van de drive-in-disco.” Zijn collega Niels de Geus: „Kun je je voorstellen dat Tiësto op de Olympische Spelen draait, en tussen de plaatjes door zegt: Leuk dat u heeft ingeschakeld, het volgende liedje heet zo-en-zo?.”

Waarom is een dj dan wel een artiest? ,,Omdat hij een artistieke prestatie levert doordat hij in een bepaalde volgorde en op een bepaald tijdstip platen aan elkaar mixt. Dj’s hebben lang gevochten voor artistieke erkenning. Dan is het zuur dat de minister zoiets in fiscaal opzicht van tafel veegt.”

De dancewereld zit op de artiestenregeling niet te wachten, zegt fiscalist Bas Stork. De regeling houdt in dat de opdrachtgever wordt opgezadeld met de afdracht van belasting en sociale premies. In het verlengde daarvan kan wel het lage culturele btw-tarief van 6 procent gehanteerd worden, in plaats van 19 procent. Dat staat los van de artiestenregeling, die specifiek over loonbelasting en premies gaat.

In de praktijk wordt die artiestenregeling vaak wel toegepast. Stork: ,,Het komt meestal wel goed, maar het is belachelijk dat men weigert om beleid te maken voor zo’n economisch en maatschappelijk relevant fenomeen. „Zalm voelde zich waarschijnlijk heel hip toen hij dit zei, maar het is potsierlijk. Het is de vraag of hij de materie begrijpt.”