Winstdaling bij verzekeraars

De grote Nederlandse verzekeraars ING, Fortis en Aegon hebben in het derde kwartaal tegenvallende resultaten geboekt. Alle drie financiële instellingen zagen de winsten bij de verzekeringsdivisies dalen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

ING, de grootste van de drie, gaf vanochtend het klimaat van lage rente voornamelijk de schuld van de winstdaling. Door de dalende rente zijn derivatenposities op papier 196 miljoen euro minder waard geworden. Gecorrigeerd voor eenmalige belastingposten en de verkoop van de Duitse bank DHB kwam de nettowinst 3,2 procent lager uit op 1,65 miljard euro.

Bestuursvoorzitter M. Tilmant zei dat de lage rente ook in de toekomst ING voor „uitdagingen” stelt, maar dat het concern „profiteert van de sterke aandelenmarkt en vastgoedmarkt”. Ook is ING tevreden over de omvang van schadevergoedingen die haar schadeverzekeringstak moest betalen.

Het Belgisch-Nederlandse Fortis meldde vanochtend eveneens een lagere winst bij de verzekeringsdivisie. De bankdivisie behaalde een lagere winst dan in het derde kwartaal een jaar geleden. Bestuursvoorzitter J.P. Votron sprak niettemin van een „sterke prestatie” over de eerste negen maanden van dit jaar en klaagde niet over de lage rente die voor verzekeraars zo lastig is.

Bij een lage rente hebben deze instellingen meer moeite om het rendement op hun beleggingen te realiseren dat nodig is om aan toekomstige verplichtingen als verzekeraar te voldoen. Fortis gaf vanochtend weinig inzicht in de cijfers over het derde kwartaal, maar concentreert zich op de resultaten over de afgelopen negen maanden. Daarbij sprak Votron over een „indrukwekkende onderliggende groei” bij de verstrekking van kredieten. Die namen dit jaar met 18 procent toe.

Aegon maakte vanochtend een 10 procent hogere winst bekend van 679 miljoen euro. Over de eerste negen maanden was er een winstdaling met 4 procent naar 1,97 miljard euro.

De winstdaling is bij Aegon niet zozeer het gevolg van de lage rente, maar van lagere opbrengsten op beleggingen. Bestuursvoorzitter D. Shepard toonde zich tevreden over de winstontwikkeling en zei dat alledrie regio’s – Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Nederland – bijdragen aan een positieve onderliggende groei.

Op de beurs reageerden beleggers teleurgesteld. De banken en verzekeraars waren de grootste dalers op het Damrak. De aandelenkoers van ING daalde het sterkst in waarde. Het aandeel noteerde rond het middaguur 2,2 procent lager op 34,62 euro. Aegon zakte met 2 procent naar 14,54 euro. De koers van Fortis deed het in dat opzicht het beste. Het aandeel verloor 1 procent op 32,93 euro. De AEX-index van 24 belangrijkste ondernemingen stond 0,6 procent lager op 494 punten.