`Wetsvoorstellen ook op internet`

Den Haag, 9 nov. Het kabinet wil de inspraak over conceptwetsvoorstellen vergroten door ze voor bespreking in de ministerraad te publiceren op internet. Dat heeft minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Op internet komt een website waarop de conceptwetsvoorstellen van alle ministeries worden gepubliceerd. Het kabinet verwacht dat bredere consultatie ertoe zal leiden dat de kwaliteit en de bruikbaarheid van wetgeving verbetert.