VNG geeft niet toe aan provincies

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) handhaaft haar voorstel om de taken van de provincies te beperken ten gunste van de gemeenten. Dat schrijft VNG-voorzitter Wim Deetman, burgemeester van Den Haag, in een brief aan de provincies.

Deetman schrijft „met bevreemding” kennis te hebben genomen van een brief van de provincies aan de VNG, waarin zij aankondigen „geen enkele ruimte meer te zien voor overleg” als het voorstel wordt aangenomen door een buitengewone ledenvergadering van de VNG die vanmiddag zou worden gehouden.

De twaalf provincies, verenigd in het Interprovinciaal Overleg (IPO), zijn kwaad omdat de VNG in een manifest heeft voorgesteld het werkgebied van de provincies te beperken tot een vast aantal taken met beperkte financiële middelen. Zo zouden de provincies zich niet langer met jeugdzorg moeten bemoeien, en ook geen extra belasting meer mogen heffen op de motorrijtuigenbelasting, de zogenoemde opcenten. IPO-voorzitter Jan Franssen, commissaris van de koningin in Zuid-Holland, schreef gisteren in een brief aan de VNG het „onlogisch” te vinden als de provincies volgens zo’n ‘gesloten huishouding’ moeten gaan werken.